My FPL – Ứng dụng quyền lực dành riêng cho sinh viên FPT Polytechnic

Việc tích hợp lịch học, lịch thi, ví học phí và các hoạt động, sự kiện của trường nay đã trở nên dễ dàng đối với sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic thông qua ứng dụng My FPL. Ra mắt …