“Cháy” hết mình cùng Poly’s Show Merry Christmas tại FPoly Tây Nguyên

Tối ngày 25/12 vừa qua, chương trình ca nhạc Poly’s Show Merry Christmas đã diễn ra & thu hút hơn 700 sinh viên tham gia qua màn hình trực tuyến, chương trình do Phòng Công tác sinh viên phối hợp …