Dự án thiện nguyện “Trạm yêu thương” của sinh viên FPoly Hồ Chí Minh

Trạm yêu thương là một dự án do Team 93’s House, lớp PR16303 Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh thực hiện, đây là nơi để những trái tim ấm áp cùng nhau san sẻ yêu thương. Đội cứu hộ …