Ấn tượng sản phẩm dự án 1 của sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng

Vừa qua, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã thực hiện những sản phẩm thuộc dự án 1 cực kỳ công phu, ấn tượng và nhận được sự …