FPT Mobile Robotics Racing – Sân chơi khoa học kỹ thuật bổ ích dành cho sinh viên FPoly Hà Nội

Bạn đam mê khoa học – kỹ thuật? Bạn muốn tham gia vào sân chơi với những người có cùng đam mê robot với mình? ” FPT Mobile Robotics Racing” sẽ là các cuộc thi mà các bạn sinh viên …