Talkshow trực tuyến: Sinh viên FPoly Hồ Chí Minh học gì để làm cùng doanh nghiệp hậu Covid-19

Ngày 02/5/2020 tới đây, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình livestream với chủ đề “BACK TO SCHOOL – HỌC GÌ ĐỂ LÀM CÙNG DOANH NGHIỆP SAU COVID-19”. Chương trình sẽ có sự tham gia …