Tập đoàn Hồ Gươm bắt tay FPT Polytechnic đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Với mong muốn mang tới cho sinh viên nhiều cơ hội việc làm hơn sau khi tốt nghiệp, Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm hợp tác với Cao đẳng FPT Polytechnic trong tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân …