Doanh nghiệp đánh giá cao dự án tốt nghiệp sinh viên FPoly HCM

Đợt bảo vệ dự án tốt nghiệp vừa qua, doanh nghiệp đánh giá cao nhiều dự án tốt nghiệp do sinh viên  Cao đẳng FPT Polytechnic HCM thực hiện. Đợt bảo vệ dự án tốt nghiệp vừa qua tại FPT …