Thầy Lữ Thanh Xuân: “Thầy và trò hiểu nhau, không gì tuyệt vời hơn thế!”

“Các thầy muốn các em đi học võ là để rèn luyện tác phong, giờ giấc chuẩn chỉnh, sự tôn trọng giáo viên. Đó là lễ nghĩa, tác phong, là tinh thần võ đạo” – Thầy Lữ Thanh Xuân – …