Thiết kế brochure dễ hay khó? Những khó khăn và lưu ý dành cho Designer

Thiết kế Brochure hay còn được gọi là tờ gấp, là một công việc thú vị và đầy thách thức trong lĩnh vực thiết kế. Nó đòi hỏi cần phải thiết kế nội dung quảng cáo kích thước nhỏ nhưng …

Sinh viên Hướng dẫn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội tập thiết kế brochure môn Điều hành chương trình du lịch

Với môn Điều hành chương trình du lịch, sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội sẽ được học cách để trở thành những nhà điều hành tour tương lai. Ngành …