Cao đẳng thực hành FPT khai giảng khóa học ngắn hạn "Thiết kế thương hiệu"

Cao đẳng FPT Hà Nội tuyển sinh khóa ngắn hạn Thiết kế thương hiệu

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội đang tổ chức tuyển sinh và sẽ khai giảng khóa học ngắn hạn “Thiết kế thương hiệu” vào ngày 10/05/2016.