Định hướng thực tập bộ môn kỳ Spring 2024 cho sinh viên Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn FPT Polytechnic Hà Nội

Vừa qua, gần 100 bạn sinh viên ngành/chuyên ngành Quản trị khách sạn và Hướng dẫn du lịch tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội đã có cơ hội tham gia buổi định hướng thực tập bộ …