Giải pháp vượt qua nỗi sợ ngoại ngữ dành cho sinh viên FPoly

Ngày 15/11 tới đây, Bộ môn Tiếng Anh Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội sẽ tổ chức talkshow “Tiếng Anh là chuyện nhỏ!”. Đây là một chương trình giao lưu ngoại khóa giúp sinh viên FPT Polytechnic vượt qua nỗi sợ …