Tiktok Shop – Tiện ích tích hợp mua sắm của Tiktok được thử nghiệm ở Việt Nam

Tiktok đã bắt đầu triển khai Tiktok Shop ngay trong cuối tháng 02/2022. Sau khoảng 2 năm nghiên cứu, hiện TikTok đã tung ra “siêu phẩm” TikTok Shop – một sự tích hợp tuyệt cho phép người dùng có thể …