[HCM 0223.24] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn (Mã tuyển dụng: 0223.24) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Nhân viên Khách sạn tại Rex Hotel Saigon nhé! 1.Vị …

[HCM 0323.09] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT (Mã tuyển dụng: 0323.09) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh IT tại Công ty Cổ phần …

[HCM 0323.08] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Thiết kế đồ họa

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Thiết kế đồ họa (Mã tuyển dụng: 0323.08) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh Thiết kế đồ …

[HCM 0323.07] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT (Mã tuyển dụng: 0323.07) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh IT tại Công Ty TNHH Công …

[HCM 0323.03] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh/Phát triển Thị trường

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh/Phát triển Thị trường (Mã tuyển dụng: 0323.03) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Nhân viên Kinh doanh/Phát triển Thị trường …

[HCM 0323.05] Thông báo tuyển dụng Intern Graphic Designer

Thông báo tuyển dụng Intern Graphic Designer (Mã tuyển dụng: 0223.05) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Intern Graphic Designer tại công ty Cổ phần Truyền thông & …

[HCM 0323.06] Thông báo tuyển dụng Intern content

Thông báo tuyển dụng Intern content (Mã tuyển dụng: 0323.06) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Intern content tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Quảng cáo …

[HCM 0323.04] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT (Mã tuyển dụng: 0323.04) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh IT tại MLTech Soft nhé! Vị …

[HCM 0323.01] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn  (Mã tuyển dụng: 0323.01) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Khách sạn tại A25 nhé! Vị trí …

[HN. TD1860] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Content Marketing

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Content Marketing (Mã tuyển dụng TD1860) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Content Marketing tại Lioleo Kids trước 01/04/2023 …

[HN. TD1861] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Biên kịch

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Biên kịch (Mã tuyển dụng TD1861) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Biên kịch tại Lioleo Kids trước 01/04/2023 …

[HCM 0323.02] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh phòng PDP

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh phòng PDP (Mã tuyển dụng: 0323.o2) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh phòng PDP nhé! Vị trí …