Nhu cầu ngành thiết kế đồ họa hiện nay là gì?

Thiết kế đồ họa là ngành không còn lạ lẫm gì đối với các bạn trẻ và ngành này đang trở nên đắt giá hơn, tuy nhiên để tồn tại và phát triển nghề nghiệp trong thời buổi cạnh tranh …