Ngành Marketing – Muốn thành công, đừng đứng yên tại chỗ

Nhân sự ngành Marketing gia tăng nhưng lại khan hiếm nhân sự chất lượng cao: Nhân sự ngành Marketing hiện nay đang nhanh chóng gia tăng, đặc biệt, bắt đầu gia tăng mạnh kể từ thời điểm thế hệ 8X …

Các công cụ phổ biến người học marketing online cần biết

Công nghệ phát triển không ngừng đòi hỏi người học marketing online phải thường xuyên cập nhập để biết các công cụ sử dụng phù hợp cho công việc.