4 “mánh khoé” Marketing các nhãn hàng luôn cố dấu

Vẫn biết muốn bán được hàng thì phải có chiến lực Marketing thật hiệu quả, nhưng đôi khi các nhãn hàng sử dụng những “mánh khoé” cực kỳ khéo léo để khiến bạn vui vẻ “vào tròng”.

Các công cụ phổ biến người học marketing online cần biết

Công nghệ phát triển không ngừng đòi hỏi người học marketing online phải thường xuyên cập nhập để biết các công cụ sử dụng phù hợp cho công việc.