Sinh viên FPT Polytechnic TP HCM ứng dụng Illustrator vào thiết kế bìa sách

Thiết kế bìa sách là một trong những cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai dành cho các bạn trẻ đang mong muốn được làm việc trong môi trường sáng tạo. Để có thể tạo ra được một …