[HN.TD1858] Thông báo tuyển dụng Thu ngân/Bán hàng

Thông báo tuyển dụng Thu ngân/Bán hàng (Mã tuyển dụng TD1858)        Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thu ngân/Bán hàng Sonets trước ngày 24/03/2023 nhé!  Số …

[HN.TD1856] Thông báo tuyển dụng quản lý sàn Thương mại điện tử

Thông báo tuyển dụng quản lý sàn Thương mại điện tử   (Mã tuyển dụng TD1856)        Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí quản lý sàn Thương mại …

[HN.TD1857] Thông báo tuyển dụng Design/Media

Thông báo tuyển dụng Design/Media  (Mã tuyển dụng TD1857)       Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Design/Media tại Sonets trước ngày 24/03/2023 nhé!  Số lượng: 03 Thời …

[HN.TD1854] Thông báo tuyển dụng nhân viên Digital Marketing

Thông báo tuyển dụng nhân viên Digital Marketing  (Mã tuyển dụng TD1854)        Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí nhân viên Digital marketing trước ngày 21/03/2023 nhé!  …

[HCM 0223.23] Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Phòng Đào tạo

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Phòng Đào tạo (Mã tuyển dụng: 0223.23) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí thực tập sinh Phòng Đào tạo nhé! …

[HN.TD1855] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Công nghệ thông tin (Mã tuyển dụng TD1855) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh Công nghệ …

[HCM 0223.07] Thông báo tuyển dụng thiết kế

Thông báo tuyển dụng thiết kế (Mã tuyển dụng: 0223.07) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí tuyển dụng thiết kế nhé! 1.Vị trí ứng tuyển: Tuyển dụng …

[HCM 0223.06] Thông báo tuyển dụng TTS khách hàng doanh nghiệp

Thông báo tuyển dụng TTS khách hàng doanh nghiệp  Mã tuyển dụng (0223.06) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS khách hàng doanh nghiệp nhé! 1.Vị trí …

[HCM 0223.05] Thông báo tuyển dụng thực tập sinh FE CREDIT

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh FE CREDIT (Mã tuyển dụng: 0223.05) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí thực tập sinh FE Credit nhé! 1.Vị trí …

[HN.TD1835] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS IT Support

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS IT SUPPORT  (Mã tuyển dụng TD1835) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí thực tập sinh IT Support trước ngày 07/03/2023 …

[HN.TD1834] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS PHP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS PHP (Mã tuyển dụng TD1834) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí thực tập sinh PHP trước ngày 07/03/2023 nhé! Số …

[HN.TD1833] Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (Mã tuyển dụng TD1833)    Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên thiết kế trước ngày 06/03/2023 nhé!    …