16/2/2023 – Hà Nội – Talkshow “Ứng dụng Landing page trong Thương mại điện tử”

Tới đây (16/02), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic phối hợp cùng công ty Cổ phần LadiPage tổ chức Talkshow với chủ đề: “Ứng dụng landing page trong Thương mại điện tử” dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Digital …

[HN.TD1829] Thông báo tuyển dụng trưởng nhóm bán hàng online

Thông báo tuyển dụng trưởng nhóm bán hàng online (Mã tuyển dụng TD1829)    Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí trưởng nhóm bán hàng online trước …

[HN.TD1815] Thông báo tuyển dụng TTS Design

Thông báo tuyển dụng TTS Design  (Mã tuyển dụng TD1815)        Bạn đang học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Design trước 02/03 nhé!  Số …

[HN. TD 1830] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Spring Boot Developer

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Spring Boot Developer (Mã tuyển dụng TD1830) Bạn đang học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS …

[HN.TD1820] Thông báo tuyển dụng nhân viên Sale admin

Thông báo tuyển dụng nhân viên Sale admin  (Mã tuyển dụng TD1820)        Bạn đang học ngàng Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Sale admin trước …

[HN.TD1817] Thông báo tuyển TTS phát triển đối tác Amazon

Thông báo tuyển TTS phát triển đối tác Amazon (Mã tuyển dụng TD1817)        Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS phát triển đối tác Amazon …

[HN.TD1812] Thông báo tuyển dụng nhân viên Kế hoạch sản xuất

Thông báo tuyển dụng nhân viên Kế hoạch sản xuất (Mã tuyển dụng TD1821)   Bạn đang học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Kế hoạch sản xuất …

[HN.TD1814] Thông báo tuyển dụng TTS Tư vấn giải pháp Smart Home

Thông báo tuyển dụng TTS Tư vấn giải pháp Smart Home    (Mã tuyển dụng TD1814)        Bạn đang học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Tư vấn giải …

[HN.TD1822] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Video Editor

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Video Editor  (Mã tuyển dụng TD1822)   Bạn đang học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Video Editor …

[HN.TD1813] Thông báo tuyển dụng nhân sự Vẽ Frame by frame mảng Minecraft anime

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VẼ FRAME BY FRAME MẢNG MINECRAFT ANIME (Mã tuyển dụng TD1813)        Bạn đang học ngành Thiết kế đồ họa trường Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay …

[HN.TD1823] Thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý phát triển dự án

Thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý phát triển dự án (Mã tuyển dụng TD1823)        Bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí Trợ lý phát …

[HN.TD1812] Thông báo tuyển dụng Nhân viên thiết kế

Thông báo tuyển dụng Nhân viên thiết kế   (Mã tuyển dụng TD1812)      Bạn đang theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị …