Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí thực tập sinh

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội đảm nhận vị trí nhân thực tập Lập Trình Sharepoint hoặc lập trình triển khai hệ thống khi ứng tuyển trước ngày 30/04/2018.

Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí – TD439

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội đảm nhận vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên thiết kế, hưởng mức lương từ 5 đến 15 triệu/tháng khi ứng tuyển trước ngày 31/03/2018.

Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí (Mã tuyển dụng: TD437)

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội đảm nhận các bị trí lập trình viên android, nhân viên kỹ thuật facebook khi ứng tuyển trước ngày 31/03/2018.