Tuyen dung nhan vien
HN – Thông báo tuyển dụng nhân viên quản trị website (Mã tin tuyển dụng: TD263)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên quản trị website khi ứng tuyển trước ngày 18/01/2017.

img_9932-_resized
HN – Thông báo tuyển dụng nhân viên lắp đặt thiết bị giáo dục (Mã tin tuyển dụng: TD264)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên lắp đặt thiết bị giáo dục khi ứng tuyển trước ngày 17/01/2017.

congngheselambienmat10nghiepnaytrongtuonglai
HN – Thông báo tuyển dụng nhân viên chế bản (Mã tin tuyển dụng: TD259)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành kỹ thuật viên viễn thông khi đăng ký ứng tuyển trước ngày 12/01/2017.

7338349307
HN – Thông báo tuyển dụng kỹ thuật viên viễn thông (Mã tin tuyển dụng: TD261)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành kỹ thuật viên viễn thông khi đăng ký ứng tuyển trước ngày 20/01/2017.

71865-khoa-hoc-adobe-illustrator-cs6-tai-fpt-polytechnic-15-buoi-13
HN – Thông báo tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm (Mã tin tuyển dụng: TD260)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành kỹ thuật viên viễn thông khi đăng ký ứng tuyển trước ngày 12/01/2017.

lap-trinh-vien
HN – Thông báo tuyển nhân viên lập trình (Mã tin tuyển dụng: TD262)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên lập trình khi đăng ký ứng tuyển trước ngày 12/01/2017.