Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí thực tập sinh

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội đảm nhận vị trí nhân thực tập Lập Trình Sharepoint hoặc lập trình triển khai hệ thống khi ứng tuyển trước ngày 30/04/2018.