Thông báo tuyển dụng chuyên viên thiết kế đồ họa parttime (Mã tin tuyển dụng TD1015)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PARTTIME (Mã tin tuyển dụng TD1015) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích thiết …

Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa Web/App (Mã tin tuyển dụng TD1014)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA WEB/APP (Mã tin tuyển dụng TD1014) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích thiết …

Thông báo tuyển dụng kỹ sư văn phòng (Mã tin tuyển dụng TD1013)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ VĂN PHÒNG (Mã tin tuyển dụng TD1013) Bạn đang học khối ngành công nghệ tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích kỹ thuật muốn nâng cao kiến …

Thông báo tuyển dụng nhân viên Tester (Mã tin tuyển dụng TD1012)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TESTER (Mã tin tuyển dụng TD1012) Bạn đang học khối ngành công nghệ tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích tester muốn nâng cao kiến thức và …

Thông báo tuyển dụng lập trình App (Mã tin tuyển dụng TD1011)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ LẬP TRÌNH APP (Mã tin tuyển dụng TD1011) Bạn đang học khối ngành công nghệ tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích lập trình muốn nâng cao kiến thức …

Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD1010)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD1010) Bạn đang học khối ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic hoặc yêu thích kinh doanh muốn nâng cao kiến …