dsc_0440
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH WEBSITE – TD335

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành lập trình website nếu ứng tuyển trước ngày 31/5/2017.

[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH THIẾT KẾ WEB – TD334

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành thực tập sinh thiết kế web nếu ứng tuyển trước 30/4/2017.

[QHDN-HCM] FPT tuyển dụng Nhân viên kinh doanh – Mã TDHCM003

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên kinh doanh tại FPT nếu ứng tuyển trước ngày 30/6/2017.

[QHDN – HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH/CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH/LẬP TRÌNH IOS/ LẬP TRÌNH .NET/ NHÂN VIÊN KIỂM THỬ – TD332

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên Kinh doanh, chuyên viên phân tích lập trình, lập trình IOS, lập trình. Net; Nhân viên kiểm thử nếu ứng tuyển trước ngày 30/4.

[QHDN-HN] Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh/ marketing / SEO – TD333

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thanh nhân viên Kinh doanh/ nhân viên Marketing/ nhân viên SEO nếu ứng tuyển trước ngày 30/4/2017.

[QHDN-HN] Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa- TD329

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên thiết kế đồ họa nếu ứng tuyển trước 30/4/2017.