Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí (Mã tuyển dụng: TD437)

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội đảm nhận các bị trí lập trình viên android, nhân viên kỹ thuật facebook khi ứng tuyển trước ngày 31/03/2018.

Thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội đảm nhận vị trí thực tập sinh hoặc lập trình viên khi ứng tuyển cà gửi hồ sơ về phòng Quan hệ doanh nghiệp trước ngày 30/04/2018.

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh và lập trình viên – TD436

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội đảm nhận vị trí thực tập sinh hoặc lập trình viên khi ứng tuyển cà gửi hồ sơ về phòng Quan hệ doanh nghiệp trước ngày 15/03/2018.