Hơn 10 nghìn thạc sỹ, cử nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA – TD 320

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên thiết kế đồ họa nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

75fd1fc9172a7442379448d9a1b15a55
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA – TD314

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành thực tập sinh thiết kế đồ họa nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

1a
[QHDN – HN] Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật (Mã tin TD 309)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên kỹ thuật khi ứng tuyển trước 17h ngày 30/3.

thiet-ke-do-hoa
[QHDN – HN] Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa (Mã tuyển dụng TD 308)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên thiết kế đồ họa nếu ứng tuyển trước ngày 30/3/2017.

[QHDN – HN] Thông báo tuyển dụng thực tập sinh PHP/ Magento Developer (Mã tuyển dụng TD306)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành thực tập sinh PHP/ Magento developer nếu ứng tuyển trước 17h ngày 20/3.

thiet-ke-do-hoa
[QHDN – HN] – Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD307)

Mức lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cạnh tranh và căn cứ vào hiệu quả công việc, hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 30/3.