Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh kinh doanh (Sale Intern) (Mã tin tuyển dụng TD981)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH KINH DOANH (SALE INTERN) (Mã tin tuyển dụng TD981) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing sale, muốn trau dồi …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh marketing (Mã tin tuyển dụng TD980)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD980) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing, muốn trau dồi cho mình thêm kinh …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng (Mã tin tuyển dụng TD979)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Mã tin tuyển dụng TD979) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing sale, muốn trau dồi cho …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Telesales (Mã tin tuyển dụng TD978)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TELESALES (Mã tin tuyển dụng TD978) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing sale, muốn trau dồi cho mình thêm kinh …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên phát triển kinh doanh (Mã tin tuyển dụng TD977)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD977) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ngành Marketing sale, muốn trau dồi cho …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên marketing (Mã tin tuyển dụng TD975)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD975) Nếu như các bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic ngành marketing, muốn trau dồi cho mình thêm kinh nghiệm …