Học Du lịch – Lữ hành – Nhà Hàng – Khách sạn tại FPT Polytechnic Đà Nẵng

Học Du lịch – Lữ hành – Nhà hàng – Khách sạn tại Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, sinh viên sẽ được học tập và trải nghiệm qua thực tế đầy thú vị.