14725647_756215901185735_4824442129880723586_n
FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tổ chức Vòng sơ loại “Poly Shine Up 2016”
14650633_751672238306768_1961466371754332740_n
Sinh viên FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tổ chức tiết thực tại cả hai cơ sở
14642250_1793665887582553_8215125664090453643_n
FPT Polytechnic Đà Nẵng tổ chức Vòng sơ loại “Poly Shine up 2016”
14656287_751669358307056_1391876808056358363_n
Cán bộ và sinh viên FPoly hiến máu tình nguyện
IMG_7598
Vòng sơ loại “Poly Shine up 2016” cho sinh viên FPoly Hà Nội
14355155_1147798245299029_5370210970982206268_n
Cuộc thi ảnh: “Poly ấn tượng – Ngày khai giảng”