Ký kết hợp tác cùng AIESEC, mở ra cơ hội thực tập quốc tế trực tuyến dành cho sinh viên FPoly Hà Nội

Ngày 15/02 vừa qua, Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội cùng Công ty TNHH Xã hội AIESEC tiến hành ký kết hợp tác trong việc liên kết triển khai chương trình thực tập quốc tế trực tuyến Virtual Professional Program …