Sinh viên FPoly Cần Thơ sáng tạo với website kinh doanh sản phẩm công nghệ

Xây dựng trang web là một trong những môn học được yêu thích tại Cao đẳng FPT Polytechnic. Đây là cơ hội giúp các bạn sinh viên có khả năng tạo ra những trang web độc đáo, ấn tượng với sở …

Bắt mắt với sản phẩm thiết kế Web của sinh viên FPoly Cần Thơ

Xây dựng trang web là một trong những môn học được yêu thích tại Cao đẳng FPT Polytechnic. Đây là cơ hội giúp các bạn sinh viên có khả năng tạo ra những trang web độc đáo, ấn tượng phục …