Lắng nghe cảm nhận của sinh viên học Cơ khí tại Cao đẳng FPT Polytechnic sau 6 kỳ học!

Trải qua những kỳ học đầu tiên tại FPT Polytechnic, các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đã bước vào kỳ thực tập doanh nghiệp. Cùng lắng nghe cảm nhận của một bạn sinh viên đang theo học Cơ …

5 lưu ý cho các bạn sinh viên trước khi bước vào kỳ thực tập Summer 2022

Tại Cao đẳng FPT Polytechnic, kỳ thực tập tốt nghiệp là một trong những môn học bắt buộc và quan trọng. Đối với các bạn sinh viên, đây là khoảng thời gian để các bạn tiếp cận được môi trường …