Kỹ năng soạn thảo mail chuyên nghiệp dành cho sinh viên FPoly

Để chuẩn bị cho kỳ thực tập và trang bị kỹ năng cần thiết cho sinh viên trên con đường nghề nghiệp, phòng QHDN Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã phối hợp với FPT Telecom tổ chức talkshow Kỹ …