Dịch Covid thay đổi tâm lý chọn ngành, chọn trường như thế nào?

Covid-19, giãn cách xã hội và thay đổi phương thức tuyển sinh có lẽ là 3 cụm từ ám ảnh đối với sĩ tử cả nước trong thời gian qua, đồng thời tác động nhiều đến tâm lý chọn trường, …