Workshop “Câu chuyện bên tách trà” tại FPT Polytechnic Hà Nội: Con đường về với chữa lành, an yên

Chương trình đặc biệt mang tên “Healthy & Balance – Sức khỏe và cân bằng cuộc sống” – nơi đội ngũ giảng viên và cán bộ tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội có cơ hội tiếp …

Buổi ngoại khóa Chữa lành cảm xúc – “Team-healing” cùng tân sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên

Trong buổi ngoại khóa “Chữa lành cảm xúc” vừa qua, tân sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên đã được học tập, giao lưu và tìm hiểu về kỹ năng sống phù hợp cho bản thân, …