Thông báo tuyển dụng nhân viên Quan hệ khách hàng (Mã tuyển dụng_1222.22)

Thông báo tuyển dụng nhân viên Quan hệ khách hàng (Mã tuyển dụng_1222.22) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên Quan hệ khách hàng nhé! Thời …