[HN.TD2200] Thông báo tuyển dụng TTS Chăm sóc khách hàng mảng IT

Thông báo tuyển dụng TTS Chăm sóc khách hàng mảng IT (Mã tuyển dụng TD2200) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí TTS Chăm sóc khách hàng …