Web War – Đấu trường hấp dẫn của sinh viên FPoly Cần Thơ

Cuộc thi thiết kế Web War – Đấu trường để tìm ra một Website tốt nhất sử dụng cho Xưởng phần mềm từ các bạn sinh viên ngành CNTT của Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ. Xưởng lập trình phần mềm …