Talkshow “đặc biệt” về ngành Thiết kế web dành cho sinh viên FPoly Hồ Chí Minh

Vào ngày 16/4/2021 tới đây, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi Talkshow: “Cơ hội việc làm của sinh viên ngành web” và Serminar: “Các giải pháp tăng tốc website” giúp các bạn trẻ có cái nhìn …