Thông báo tuyển dụng nhân viên thời vụ tết (Mã tuyển dụng_1222.33)

Thông báo tuyển dụng nhân viên thời vụ tết (Mã tuyển dụng_1222.33) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên thời vụ tết nhé! Địa điểm làm …

Thông báo tuyển dụng nhân viên nhà hàng (Mã tuyển dụng_1222.32)

Thông báo tuyển dụng  nhân viên nhà hàng (Mã tuyển dụng_1222.32) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng nhé! Thời gian làm việc Thời …