Đừng tự tin giỏi tiếng Anh nếu chưa biết các idioms liên quan đến động vật này!

Thành ngữ được người bản ngữ sử dụng rất thường xuyên trong hội thoại hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu về các thành ngữ thông dụng liên quan đến động vật trong bài viết dưới đây nhé! Dog-eat-dog Thành ngữ …

Đọc chuỗi ký tự từ mã QR Code

Cùng học cách quét mã QR Code lưu một chuỗi ký tự bằng Webcam của laptop, sử dụng thư viện Google Zxing library và thư viện chụp ảnh màn hình Webcam Capture hiển thị trong Java Swing trong bài viết …

Thông báo tuyển dụng nhân viên nhà hàng (Mã tuyển dụng_1222.32)

Thông báo tuyển dụng  nhân viên nhà hàng (Mã tuyển dụng_1222.32) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng nhé! Thời gian làm việc Thời …

Tìm hiểu một số loại câu hỏi Yes/ No trong tiếng Anh

Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây về các loại câu hỏi Yes/No trong tiếng Anh để phục vụ cho phần thi vấn đáp sắp tới các bạn nhé! 1. With ‘‘tobe” Is/ Am/Are in present simple tense Form: Is/Am/Are+ …

Thông báo tuyển dụng nhân viên Content (Mã tuyển dụng_TD1733)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CONTENT  (Mã tuyển dụng TD1733)    Bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên content trước ngày 10/12/2022 nhé! Số …

Thông báo tuyển dụng TTS Marketing (Hỗ trợ livestream) (Mã TD_1122.01)

Thông báo tuyển dụng TTS Marketing (Hỗ trợ livestream) (Mã tuyển dụng 1122.01) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Marketing (hỗ trợ livestream) nhé! Thời …

Thông báo tuyển dụng vị trí lập trình viên (Mã tuyển dụng TD1681)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ LẬP TRÌNH VIÊN (Mã tuyển dụng TD1681) Bạn theo học ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí lập trình viên trước ngày …