CLB RobotPoly – Sân chơi học tập thú vị của các “nhà Robot học” tương lai

CLB RobotPoly là nơi để sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội yêu công nghệ kĩ thuật trải nghiệm những giờ học thực tế. Tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội, việc thành lập các CLB đều có cùng …