Thay Lu Thanh Xuan - Giang vien Vovinam Cao dang FPT Polytechnic

Giảng viên Vovinam FPT Polytechnic kể chuyện dạy võ mùa trực tuyến

Dạy Vovinam trực tuyến sao cho hấp dẫn và hiệu quả là thử thách không nhỏ với các GV FPT Edu nói riêng cũng như Cao đẳng FPT Polytechnic nói chung. Nhưng trong nguy có cơ, nhiều phương pháp dạy …