Gần 300 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày hội Giọt hồng yêu thương

Vừa qua, đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã đóng góp gần 300 đơn vị máu trong chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”. Ngày hội hiến máu …

Cao đẳng FPT Polytechnic phát động chương trình “Giọt hồng yêu thương”

Ngày 20/10/2020, Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại Hội trường tòa P với tên gọi: “Giọt hồng yêu thương”. Hằng ngày, …