Subee Team và những hoạch định sau danh hiệu Á quân Hackathon

Bước ra với vị trí Á quân FPT Edu Hackathon 2019, Subee Team với 4 thành viên Ngọc Sơn, Quốc Anh, Tấn Tài và Trần Ân đã bắt tay lên kế hoạch cho những dự án mới trong năm 2020. …