Thông báo: Gia hạn nhận đơn đăng ký hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do Covid -19

Thời hạn nhận đơn cụ thể như sau: Thời hạn nhận đơn online: Ngày 20/9/2021 Thời hạn nhận đơn bản cứng: Ngày 30/9/2021 Đối tượng áp dụng : Đáp ứng đủ 2 tiêu chí sau đây: Sinh viên/Phụ huynh/Người bảo …

Chính sách hỗ trợ học phí cho người học gặp khó khăn vì COVID-19

Nhằm hỗ trợ các sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19, Trường Đại học FPT mới đây đã ban hành chính sách hỗ trợ học phí mùa COVID-19 với mức hỗ trợ lên tới 25%.  Theo …

Thông tin chuyển khoản học phí dành cho tân sinh viên

Để hoàn thành thủ tục nhập học, Tân sinh viên có thể nộp học phí và các khoản phí khác theo hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nộp tiền qua bưu điện.   Lưu ý CHỈ CHUYỂN KHOẢN tới các …

ưu đãi 10% học phí

FPT Polytechnic hỗ trợ học phí cho tân sinh viên nhập học mới trong tháng 07/2020

Tân sinh viên FPT Polytechnic sẽ nhận được ưu đãi 10% học phí khi đăng ký nhập học mới trong tháng 07/2020 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các …