Tổng đài giải đáp hỗ trợ sinh viên FPoly Hà Nội

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội sẽ cung cấp đến các bạn sinh viên những thông tin liên hệ để giải quyết những vấn đề thắc mắc trong thời gian học …