Vẽ minh họa với Illustrator – Bộ môn dành cho những người mê cái đẹp!

Môn học vẽ minh họa với Illustrator tại Cao đẳng FPT Polytechnic được triển khai vào học kỳ 2 trong chương trình đào tạo 7 học kỳ của ngành Thiết kế đồ họa. Đây là một môn học key, là …