Sinh viên FPoly Hà Nội “chuyển động” quyên góp chống Covid

Covid 19 đã và đang tác động tiêu cực đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Thế nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong chính những khó khăn ấy, những chú Ong của Cao đẳng FPPT Polytechnic đã chọn đối …