Nhìn lại ESC Space Cup 2022 – “Nghẹt thở” tới những trận cuối cùng!

Giây phút ESC Space Cup 2022 – Giải đấu Esports tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội kết thúc cũng là lúc nhìn lại những dấu ấn được tạo ra ngay từ đầu mùa giải.  Giải đấu ESC Space Cup …