Thông báo tuyển dụng TTS The Myst Hotel Đồng Khởi (Mã tuyển dụng 0822.17)

Thông báo tuyển dụng TTS The Myst Hotel Đồng Khởi (Mã tuyển dụng 0822.17) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS …