Workshop “Chạm” – Kiến tạo hạnh phúc với buổi thiền đầu tiên cùng sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội

Ngày 12/12, các bạn sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội đã có buổi thiền đầu tiên tại workshop “Chạm” với rất nhiều cảm xúc an nhiên và đầy yêu thương. Với mong muốn kiến tạo …

Workshop “Câu chuyện bên tách trà” tại FPT Polytechnic Hà Nội: Con đường về với chữa lành, an yên

Chương trình đặc biệt mang tên “Healthy & Balance – Sức khỏe và cân bằng cuộc sống” – nơi đội ngũ giảng viên và cán bộ tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội có cơ hội tiếp …

“Healing” cùng hoạt động thiền & yoga tại chương trình “Healthy & Balance – Sức khỏe và cân bằng cuộc sống”

Chương trình đặc biệt mang tên “Healthy & Balance – Sức khỏe và cân bằng cuộc sống” – nơi đội ngũ giảng viên và cán bộ tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội có thể tiếp xúc …

Healthy & Balance: Dự án Sức khỏe & Cân bằng Cuộc sống

“Happy teachers will change the World” Với mong muốn xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh và tạo ra cuộc sống cân bằng cho cán bộ và giảng viên, bộ môn Cơ bản, FPT Polytechnic Hà Nội sẽ …