Còn 250 chỉ tiêu nhập học tại FPT Polytechnic Đà Nẵng năm 2021

Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung 250 chỉ tiêu cuối cùng. Thời gian: Tháng 9/2021. Điều kiện: Tốt nghiệp THPT. Đến thời điểm hiện tại, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã thu hút một lượng …