Từ vựng chỉ các loại cửa hàng khác nhau trong Tiếng Anh

Bên cạnh “shop” và “store” để chỉ cửa hàng, bạn còn biết thêm những từ ngữ nào khác? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây để tăng thêm vốn từ vựng nhé! 1. Bakers: Cửa hàng bán bánh …

Cách sử dụng “Play”, “Do” và “Go”

Trong tiếng Anh, chúng ta thường thấy cả PLAY – DO – GO đi được với các môn thể thao. Vậy bạn có biết  “Play” , “Do” và “Go”  dùng khác nhau như thế nào không? Chúng ta nên nói:  …