Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên Telesale (Mã tuyển dụng TD1471)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TELESALE (Mã tuyển dụng TD1471) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí chuyên viên …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên Ads Marketing (Mã tuyển dụng TD1468)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN ADS MARKETING (Mã tuyển dụng TD1468) Bạn theo học ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí chuyên viên Ads Marketing …

Thông báo tuyển dụng vị trí Frontend React JS (Mã tuyển dụng TD1466)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRONTEND (REACT JS) (Mã tuyển dụng TD1466) Bạn theo học ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Frontend React JS trước ngày …

Thông báo tuyển dụng vị trí Frontend Node JS (Mã tuyển dụng TD1467)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRONTEND NODE JS (Mã tuyển dụng TD1467) Bạn theo học ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Frontend Node JS trước ngày …

Cơ khí

Cơ khí – Ngành học xu hướng trong thời kỳ công nghiệp hoá

Cơ khí được coi là trái tim của quá trình công nghiệp hóa, hiện Công nghệ kỹ thuật cơ khí đang là ngành có sự phát triển mạnh mẽ, nhu cầu việc làm lớn. Vậy ngành này học gì, ra …

Thông báo tuyển dụng vị trí Graphic Designer (Mã tuyển dụng TD1462)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GRAPHIC DESIGNER (Mã tuyển dụng TD1462) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Graphic Designer trước …

Cao đẳng FPT Polytechnic HCM cùng MCV Group ký kết hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Vừa qua, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã thành công ký kết thoả thuận hợp tác cùng MCV Group, một trong những đơn vị truyền thông Top đầu Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm, …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Trade Marketing (Mã tuyển dụng TD1461)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS TRADE MARKETING (Mã tuyển dụng TD1461) Bạn theo học ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Trade Marketing trước ngày …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Sale Admin (Mã tuyển dụng TD1460)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS SALE ADMIN (Mã tuyển dụng TD1460) Bạn theo học Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Sale Admin …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Kiểm soát (Mã tuyển dụng TD1457)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS KIỂM SOÁT (Mã tuyển dụng TD1457) Bạn theo học Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Kiểm soát …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Graphic Designer (Mã tuyển dụng TD1456)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS GRAPHIC DESIGNER (Mã tuyển dụng TD1456) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ hoạ tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Graphic …